กิจกรรม English Summer Camp 2021

วันที่ 5 และ 6 เมษายน 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้จัดกิจกรรม English Summer Camp 2021 ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ EPDP

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีนายมานัส นพคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ

คลิกดูภาพกิจกรรม