การประชุมเพื่อพัฒนากลยุทธ์การจัดการเรียนการสอน

วันที่ 5 เมษายน 2564 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน โดยฝ่ายพัฒนาการเรียนการสอน กลุ่มงานบริหารวิชาการ ได้จัดการประชุมเพื่อพัฒนากลยุทธ์การจัดการเรียนการสอน เรื่องการสร้างนวัตกรรมการสอนด้วย PLC

โดยมี รศ.ดร. เกตุมณี มากมี เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมเจ้าหลวง

คลิกดูภาพกิจกรรม