อบรมการพัฒนาครูสู่มาตรฐานวิชาชีพ

วันที่ 9 เมษายน 2564 กลุ่มงานบริหารบุคคล โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้จัดอบรมการพัฒนาครูสู่มาตรฐานวิชาชีพ : การประเมินวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์ ว.21/PA โดยวิทยากร นายวีรัตน์ สานุมิตร ศึกษานิเทศก์

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ทั้งนี้มี นายศรีวัย โญกาศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

คลิกดูภาพกิจกรรม