สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน เข้าตรวจ ติดตามฯ Covid-19

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ได้เข้าตรวจเยี่ยม ติดตามเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ และส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

การสร้างระบบการเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาด ภายใต้สังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง บริเวณโรงอาหาร และอาคารเรียน โดยมีนายมานัส นพคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครู ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

คลิกดูภาพกิจกรรม