ประชุมผู้ปกครองนักเรียนออนไลน์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 4 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 256 เพื่อให้ผู้ปกครองได้ทราบการดำเนินการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน และการดำเนินกิจกรรมของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ปกครองกับทางโรงเรียน เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนา ส่งเสริมความรู้ความสามารถ ความประพฤติของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น โดยจัดประชุมในรูปแบบการประชุมออนไลน์ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยง ตามสถานการณ์การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) โดยมีนายมานัส นพคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และนายกสมาคมฯ

คลิกดูภาพกิจกรรม