สอบคัดเลือกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2564

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 กรมนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2564 มีการคัดกรองนักเรียน ตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)

โดยในการสอบคัดเลือกจะแบ่งผู้เข้าสอบออกเป็นรอบๆ ละ 50 คน มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล สวมหน้ากากอนามัย และมีการฉีดพ่นแอลกอฮอล์ตลอดเวลาหลังทำการทดสอบ และพ่นยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดหลังเสร็จสิ้นการดำเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษาวิชาทหาร ณ อาคารจักรคำฯ 115 ปี

คลิกดูภาพกิจกรรม