ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2564

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 คณะผู้บริหาร โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู ได้ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564 เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมอันดีงามให้คงอยู่ นอกจากนี้ยังเป็นการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

อันก่อให้เกิดความสำนึกและร่วมกันสืบสานประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป วัดพระธาตุหริภุญชัยฯ วัดไก่แก้ว วัดสวนดอก วัดช้างศรี วัดหัวขัว และวัดหนองเส้ง

คลิกดูภาพกิจกรรม