การนำเสนอผลงานรายงานการวิจัยในชั้นเรียน

วันที่ 31 สิงหาคม 2564 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้จัดกิจกรรมคัดสรรและการนำเสนอผลงานรายงานการวิจัยในชั้นเรียน ประจำปี 2564 ของคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียนในรูปแบบออนไลน์

เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน โดยมีนางทิพย์อุบล ศิริบูลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครู

คลิกดูภาพกิจกรรม