สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564

กลุ่มสาระการเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้จัดสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 16 - 31 สิงหาคม 2564 ซึ่งมีกิจกรรมตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ออนไลน์ และการประกวดวาดภาพทางวิทยาศาสตร์

เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และร่วมสนุกในการแข่งขันทักษะต่าง ๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ โดยในวันที่ 18 สิงหาคม 2564 นายมานัส นพคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครู ณ อาคารอาทิตยราช

คลิกดูภาพกิจกรรม