ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน วันที่ 4 ตุลาคม 2564 คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ร่วมต้อนรับ นายจรัส คำอ้าย ในโอกาสที่ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

ซึ่งมีคณะผู้บริหารสถานศึกษาอาวุโส สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดลำพูน สหวิทยาเขตของจังหวัดลำพูน สมาคมผู้ปกครองนักเรียนและครู สมาคมศิษย์เก่า คณะครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน และคณะครูโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ฯลฯ ร่วมต้อนรับ และแสดงความยินดี ณ อาคารจักรคำฯ 115 ปี

คลิกดูภาพกิจกรรม