Pfizer เข็มที่ 1 ของนักเรียนชั้นม.ปลาย

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 นายจรัส คำอ้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครู ร่วมดูแลและให้กำลังใจแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ในการเข้ารับวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ซึ่งมีนักเรียนโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เข้ารับวัคซีน Pfizer จำนวน 1,452 คน ณ อาคารจักรคำฯ 115 ปี

คลิกดูภาพกิจกรรม