ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 18 ตุลาคม 2564 นางทิพย์อุบล ศิริบูลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนายบรรยง ทิพยอด ตัวแทนกลุ่มงานพัฒนาผู้เรียน (งานแนะแนว) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับนักเรียนที่อยู่พื้นที่ห่างไกล ได้เข้าถึงการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร จังหวัดลำปาง