ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง

วันที่ 21 ธันวาคม 2564 คณะผู้บริหาร นำโดยนายศรีวัย โญกาศ รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง เพื่อเป็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางการศึกษา

ที่ได้จะเป็นประโยชน์แก่งานวิชาการ ณ ห้องประชุม อาคารจักรคำวิทยาคม

คลิกดูภาพกิจกรรม