โครงการวิศวปัญญาเลิศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 29 ธันวาคม 2564 งานแนะแนว กลุ่มงานบริหารวิชาการ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้ทำบันทึกข้อตกลงระหว่างสถานศึกษากับนักเรียน ในการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงการวิศวปัญญาเลิศการ TCAS รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้แก่ นายกฤติน กรสินกิตติ นางสาวนงนภัส ผุสดี และนายพิพัฒน์พงศ์ กาวิลดง โดยมีนายจรัส คำอ้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุม อาคารจักรคำวิทยาคม

คลิกดูภาพกิจกรรม