ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จ. เชียงราย

วันที่ 10 มกราคม 2565 นายจรัส คำอ้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย

เพื่อเป็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางการศึกษา ที่ได้จะเป็นประโยชน์แก่งานวิชาการ ณ ห้องประชุมเจ้าน้อย

คลิกดูภาพกิจกรรม