CKK Online





CKK Information







QR-CODE

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้254
เมื่อวานนี้217
สัปดาห์นี้254
เดือนนี้975
ทั้งหมด701954

ค่ายวรรณกรรมเด็ก พี่สอนน้อง

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 นักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ พัฒนาอัจฉริยภาพด้านภาษาไทย (Gifted Thai) รุ่นที่ 16-18 ได้ออกค่ายทำกิจกรรมวรรณกรรมเด็ก พี่สอนน้อง เพื่อให้บริการด้านความรู้และฝึกการมีจิตสาธารณะ

ให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถามศึกษาปีที่ 4 - 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยมีคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เป็นผู้ดูแล ตามมาตรการเว้นระยะห่างของโรคติดชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา จ.ลำพูน

คลิกดูภาพกิจกรรม