CKK Online

CKK InformationQR-CODE

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้251
เมื่อวานนี้217
สัปดาห์นี้251
เดือนนี้972
ทั้งหมด701951

โล่เกียรติคุณองค์กรดีเด่น และบุคคลดีเด่นสมาคมผู้ปกครองและครูฯ

วันที่ 10 มีนาคม 2565 นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานมอบโล่เกียรติคุณองค์กรดีเด่น และบุคคลดีเด่นสมาคมผู้ปกครองและครูทั่วประเทศ ที่ทำประโยชน์แก่สถานศึกษา ปี 2563

เพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณ ของสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. นายวิโรจน์ สายพันธุ์ รางวัลนายกสมาคมผู้ปกครองดีเด่น
2. นายบรรจง วิพรหมชัย รางวัลอุปนายกสมาคมดีเด่น
3. ว่าที่ ร้อยตรี วสันต์ ทำกล้า รางวัลประธานเครือข่ายผู้ปกครองดีเด่น
4. นายเทพนิมิตร เจริญสุข รางวัลกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองดีเด่น
5. นายนิวัฒน์ อินปั๋นแก้ว รางวัลกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองดีเด่น
6. นางนันท์ลินีย์ ไชยวงค์ผาบ รางวัลบุคคลากรดีเด่นของสมาคม
7. สมาคมผู้ปกครองนักเรียนและครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน รางวัลสมาคมผู้ปกครองดีเด่น
ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน (ศาลากลางจังหวัดลำพูนแห่งใหม่)

คลิกดูภาพกิจกรรม