CKK Online

CKK InformationQR-CODE

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้249
เมื่อวานนี้217
สัปดาห์นี้249
เดือนนี้970
ทั้งหมด701949

การประชุมสัมมนาวิเคราะห์องค์กรฯ เพื่อการกำหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพ

วันที่ 11 มีนาคม 2565 กลุ่มงานบริหารงบประมาณ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้จัดการประชุมสัมมนาวิเคราะห์องค์กรฯ เพื่อการกำหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สู่ศตวรรษที่ 21

ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในด้านยุทธศาสตร์แห่งชาติ จุดเน้นและนวัตกรรม ทำให้ทางโรงเรียนจะต้องมีการวิเคราะห์องค์กร เพื่อให้ทันกับยุคสมัย และวางแผนสู่ศตวรรษที่ 21 รวมถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 13 เพื่อนำข้อมูลไปจัดทำมาตรฐานการศึกษา โดยมี ดร.มานิตย์ ศรีพิทักษ์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่า ชมรมครูเก่าและครูอาวุโส โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งนี้ ทางโรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรมตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ณ ห้องประชุมเดอะ แกรนด์จามจุรี รีสอร์ท ลำพูน 

คลิกดูภาพกิจกรรม