CKK Online


CKK Information


QR-CODE

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้2
เมื่อวานนี้3
สัปดาห์นี้16
เดือนนี้5734
ทั้งหมด795599

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลกีฬาเยาวชนแห่งชาติ

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 นายจรัส คำอ้าย ผู้อำนวยการ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 37

เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 37 จังหวัดพัทลุง ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม - 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565ดังนี้
ประเภทกรีฑา
1. นางสาวอนงค์นาถ จันทวงศ์
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันขว้างจักรหญิง
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทุ่มน้ำหนักหญิง
2. นางสาวสุกันยา มาโสด
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันสัตตกรีฑา
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันวิ่งผลัด 4 × 400 เมตรหญิง
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันวิ่งผลัด 4 × 100 เมตรหญิง
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตรหญิง
3. นายศุภณัฐ ศรีวิชัย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันกระโดดสูงชาย
4. นางสาวธนัญญา ปัญญาคำ
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันวิ่งผลัด 4 × 400 เมตรหญิง
5. นางสาวศิริประภา วิริยะ
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันวิ่งผลัด 4 × 400 เมตรหญิง
6. นางสาวปณิชา อุตรสัก
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันวิ่งผลัด 4 × 100 เมตรหญิง
7. นางสาววาธิณี ผุสดี
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันวิ่งผลัด 4 × 100 เมตรหญิง
ประเภทเทควันโด
1. เด็กหญิง วริศรา วงค์คำปัน
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค ๕ ครั้งที่ ๓๗ เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 37 จังหวัดพัทลุง
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท อายุไม่เกิน 14 ปี หญิง รุ่นไม่เกิน 33 กิโลกรัม
เข้าร่วมการแข่งขันเทควันโด องค์การบริหารส่วนจังหวัด อุตรดิตถ์ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วันที่ 28 – 29 พฤษภาคม 2565
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ยุวชน อายุ 12-14 ปี Class A F-33 kg
2. เด็กหญิงณัทธมนกาญจน์ ทามะนิตย์
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท อายุไม่เกิน 14 ปี หญิง รุ่นไม่เกิน 47 กิโลกรัม
เข้าร่วมการแข่งขันเทควันโด องค์การบริหารส่วนจังหวัด อุตรดิตถ์ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วันที่ 28 - 29 พฤษภาคม 2565
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ยุวชน อายุ12-14 ปี Class A F- 51 kg
3. เด็กชายชยางกูร อำนักมณี
เข้าร่วมการแข่งขันเทควันโด องค์การบริหารส่วนจังหวัด อุตรดิตถ์ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วันที่ 28 - 29 พฤษภาคม 2565
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ยุวชน อายุ12-14 ปี Class A M- 45 kg
4. นายสกรรจ์ธร ชาญสุวรรณ
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทต่อสู้เยาวชนชาย รุ่นไม่เกิน 48 กิโลกรัมมากกว่า 45 แต่ไม่เกิน 48 กิโลกรัม
5. นางสาวภูริชญา บุญสิน ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทต่อสู้เยาวชนหญิง น้ำหนัก 42-44 กิโลกรัม
6. นายพีรพัฒน์ ชุ่มพระวงศ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท อายุไม่เกิน 14 ปี รุ่นไม่เกินน้ำหนัก 53 กิโลกรัม
7. ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัลชนะเลิศคะแนนรวม เคียวรูกิ เด็กหญิง วริศรา วงค์คำปัน เด็กหญิงณัทธมนกาญจน์ ทามะนิตย์
เด็กชายชยางกูร อำนักมณี
ประเภทแบดมินตัน
1. นางสาวพิชญ์นาฎ ไชยวรรณะ
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 37 เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 37 จังหวัดพัทลุง
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันแบดมินตันประเภทหญิงคู่
รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันแบดมินตันประเภททีมหญิง
รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันแบดมินตันประเภทหญิงเดี่ยว
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษา ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 16-24 พฤษภาคม 2565 ณ จังหวัดอุบลราชธานี
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การแข่งขันแบดมินตันประเภทหญิงคู่
ชนะเลิศ การแข่งขันแบดมินตันประเภททีมหญิง
รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันแบดมินตันประเภทหญิงเดี่ยว
ณ อาคารจักรคำฯ 115 ปี


คลิกดูภาพกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม