พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนายจรัส คำอ้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูอาวุโส คณะครู และนักเรียน

เพื่อแสดงให้แสดงถึงความเคารพนอบน้อม และแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครู ณ อาคารจักรคำฯ 115 ปี

คลิกดูภาพกิจกรรม