พิธีวางพวงมาลาเทิดพระเกียรติพระนางเจ้าจามเทวี

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 นายจรัส คำอ้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และตัวแทนคณะครู ร่วมพิธีวางพวงมาลาเทิดพระเกียรติพระนางเจ้าจามเทวี เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อเมืองหริภุญชัย

และแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาคุณอันก่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง และบ้านเมือง ณ ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี

คลิกดูภาพกิจกรรม