การอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้กิจกรรมลูกจักรคำ รวมใจสวมหมวกนิรภัย มีใบขับขี่

การอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้กิจกรรมลูกจักรคำ รวมใจสวมหมวกนิรภัย มีใบขับขี่ ..งานป้องกันอุบัติเหตุและจราจรโรงเรียนจักรคำคณาทร ร่วมกับคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนจักรคำคณาทรจังหวัดลำพูน
กลุ่มงานกิจการนักเรียน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน