ข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน

รายชื่อนักเรียนที่ได้เข้ารับเกียรติบัตรเรียนดี

ประกาศโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ได้เข้ารับเกียรติบัตรเรียนดี

ผู้มีผลการเรียนยอดเยี่ยม ผลการเรียนดีเยี่ยม และผลการเรียนดี

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ “วันจักรคำฯ เกียรติยศ” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

มีรายชื่อดังต่อไปนี้

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖