ข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน

ประกาศ การคัดเลือกเพื่อเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 สาขาคณิตศาสตร์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

ประกาศ การคัดเลือกเพื่อเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 สาขาคณิตศาสตร์  

ประจำปีการศึกษา 2560

ศูนย์โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 

ระหว่างวันที่ 8-21 ตุลาคม 2560

 

  • รายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือก  (ประกาศรายชื่อวันที่ 18 กันยาน 2560) 
  • แบบตอบรับการเข้าค่าย (ด่วนที่สุด : ส่งแบบตอบรับภายในวันจันทร์ ที่ 18 -22 กันยายน  2560)