การประชุมของกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558   [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 22-05-2015
          โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้รับเลือกให้เป็น   [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 22-05-2015
          ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน  [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 22-05-2015
          ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยกับการจากไปของ ครูวันชัย ศรีบุญเพ็ง ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักเรียน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ที่ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘   [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 13-05-2015
          การประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและฝ่ายบริหารโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน  [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 11-05-2015
          โรงเรียนจักรคำคณาทรจังหวัดลำพูน ขอแสดงความยินดีข้าราชการครูที่เข้าเฝ้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย  [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 07-05-2015
           การประชุมคณะครูก่อนเปิดภาคเรียน 1/2558 โรงเรียนจักรคำคณาทรจังหวัดลำพูน  [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 07-05-2015
          ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้น ม.2 ปีการศึกษา 2558  [อ่านต่อ...]


โดย.นายปรีดา  ยะธิมา | วันที่ 01-05-2015
          ประกาศเลขประจำตัวและกำหนดการปฐมนิเทศและลงทะเบียน ปีการศึกษา 2558  [อ่านต่อ...]


โดย.นายปรีดา  ยะธิมา | วันที่ 21-04-2015
          ประกาศกลุ่มเพื่อมอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2558  [อ่านต่อ...]


โดย.นายปรีดา  ยะธิมา | วันที่ 08-04-2015
[56/90]      [BACK] | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] | [13] | [14] | [15] | [16] | [17] | [18] | [19] | [20] | [21] | [22] | [23] | [24] | [25] | [26] | [27] | [28] | [29] | [30] | [31] | [32] | [33] | [34] | [35] | [36] | [37] | [38] | [39] | [40] | [41] | [42] | [43] | [44] | [45] | [46] | [47] | [48] | [49] | [50] | [51] | [52] | [53] | [54] | [55] | [56] | [57] | [58] | [59] | [60] | [61] | [62] | [63] | [64] | [65] | [66] | [67] | [68] | [69] | [70] | [71] | [72] | [73] | [74] | [75] | [76] | [77] | [78] | [79] | [80] | [81] | [82] | [83] | [84] | [85] | [86] | [87] | [88] | [89] | [90] | [NEXT]

Username
Password