แสดงความยินดีนักเรียนที่มีผลการทดสอบO-NET 100 คะแนนเต็ม

นางทิพย์อุบล ศิริบูรณ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัล ให้กับนักเรียนที่มีผลการทดสอบ O-NET 100 คะแนนเต็ม รายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 จำนวน 8 คน ได้แก่ 1. นายสาริน ยองสุวรรณ 2. นายกฤติน กรสินกิตติ 3. นางสาวภัณฑิรา ใจมา 4. นางสาวญาโนทัย คลีนเพ็ง 5. นายภัทรดนัย ใจมา 6. นางสาวเจนจิรา บัวชุม 7. นายภูบดี สริวรรณ 8. นายพีรวัส เหมือนฟู เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ อาคารจักรคำ 115 ปี

คลิกดูภาพกิจกรรม