โครงการอบรมห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ความสามารถพิเศษเตรียมวิศวกรและหุ่นยนต์

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2562 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาผู้เรียนห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ความสามารถพิเศษเตรียมวิศวกรและหุ่นยนต์