การทดสอบ CKK PRE JUNIOR ประจำปีการศึกษา 2562
ในงาน Quality, CKK Open House “เปิดบ้านจักรคำโรงเรียนคุณภาพ ปีการศึกษา 2562”
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

คลิกดูประกาศและสมัครเข้าทดสอบ

                              

พิธีเปิดกิจกรรม Maths Day และ ICT for all2019

นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Maths Day และ ICT for all2019 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ค้นพบความสามารถ ความถนัด ความสนใจ ของตนเองและได้พัฒนาความสามารถน้ันได้เต็มศักยภาพ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ อาคารพิศาลโสภาคุณ

คลิกดูภาพกิจกรรม