พิธีเปิดกิจกรรม Maths Day และ ICT for all2019

นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Maths Day และ ICT for all2019 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ค้นพบความสามารถ ความถนัด ความสนใจ ของตนเองและได้พัฒนาความสามารถน้ันได้เต็มศักยภาพ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ อาคารพิศาลโสภาคุณ

คลิกดูภาพกิจกรรม