งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 115 ปี

นายจิรวัฒน์ ปัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 เป็นประธานเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 115 ปี จักรคำจุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม เมื่อวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ อาคารจักรคำฯ 115 ปี

คลิกดูภาพกิจกรรม