กิจกรรมการบรรยายเพื่อเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติฯ

นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดกิจกรรมการบรรยายเพื่อเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ และรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จัดโดยกองพลทหารราบที่ 7 เพื่อการปลูกฝังการเสริมสร้างให้เกิดความรัก และความสามัคคีของคนในชาติพร้อมทั้งรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้คงอยู่กับประเทศสืบไป เมื่อวันจันทร์ ที่ 16 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมอาคารบุรีรัตน์

คลิกดูภาพกิจกรรม