การทดสอบ CKK PRE JUNIOR ประจำปีการศึกษา 2562
ในงาน Quality, CKK Open House “เปิดบ้านจักรคำโรงเรียนคุณภาพ ปีการศึกษา 2562”
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

คลิกดูประกาศและสมัครเข้าทดสอบ

                              

กิจกรรมมุทิตาจิตข้าราชการครูเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562

โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน จัดงานแสดงมุทิตาจิตให้ข้าราชการครูซึ่งจะเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 ณ โดมอาคารจักรคำฯ 115 ปี

คลิกดูภาพกิจกรรม