การทดสอบ CKK PRE JUNIOR ประจำปีการศึกษา 2562
ในงาน Quality, CKK Open House “เปิดบ้านจักรคำโรงเรียนคุณภาพ ปีการศึกษา 2562”
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

คลิกดูประกาศและสมัครเข้าทดสอบ

                              

การอบรมเชิงปฏิบัติการงานปั้นปูนเสริมประสบการณ์งานอาคารสถานที่

นายศรีวัย โญกาศ รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการงานปั้นปูนเสริมประสบการณ์งานอาคารสถานที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและประสบการณ์การด้านงานปั้นปูน ให้กับบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมเจ้าหลวง

คลิกดูภาพกิจกรรม