การอบรมเชิงปฏิบัติการงานปั้นปูนเสริมประสบการณ์งานอาคารสถานที่

นายศรีวัย โญกาศ รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการงานปั้นปูนเสริมประสบการณ์งานอาคารสถานที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและประสบการณ์การด้านงานปั้นปูน ให้กับบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมเจ้าหลวง

คลิกดูภาพกิจกรรม