การประชุมสัมมนาทางวิชาการสร้างความสำเร็จในการทำงานฯ

ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการ สร้างความสำเร็จในการทำงานและยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์แก่ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 26 กันยายน 2562 ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร และหอประชุมเฉลิมราชย์ (90 ปี ส่วนบุญ) โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูน

คลิกดูภาพกิจกรรม