ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ 69-2562

ระดับชาติ ผลงานทีมหุ่นยนต์โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันที่ 16-19 ธ.ค. 2562

1.ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3

รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
ด.ช.ภูตะวัน ณะอ๋อ
ด.ช.ชวนากร เจนกิจ
ด.ช.ธรรมยุทธ์ โกมุทศิริกุล
-------------------------------------------------------------------------
2.ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6

รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
นายธนกฤต เมืองสุวรรณ
นายธนพัฒน์ พัวศิริ
นายอัควุฒิ ชัยประพันธ์
-------------------------------------------------------------------------
3.ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6

รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
นายธีรพงศ์ มังคละวงค์
นายภาคภูมิ พรหมจักร์
นายพีรพัฒน์ บุญเดช
นายวุฒิชัย สุทธดุก
-------------------------------------------------------------------------
4.ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3

รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
ด.ช.ก้องภพ อุ่นเรือน
ด.ช.จักรพันธ์ ยุวเบญจพล
ด.ช.นันทวัฒน์ ปันจุติ
-------------------------------------------------------------------------
5.ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3

รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
ด.ช.พุฒิพงศ์ วงศ์จันทร์ติ๊บ
ด.ช.ชัยชาญ ชายสัก
ด.ช.สุขุมนันท์ กองฉันทะ
ด.ช.กิตติพัฒน์ คำเชียงเงิน
-------------------------------------------------------------------------
6.ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูงม.4-ม.6

รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
นายรามฤทธิ์ สุดใจ
นายกฤติพงศ์ กระแสร์
นายอภิวิชญ์ อภิวงค์งาม
-------------------------------------------------------------------------

ครูที่ปรึกษา นางชลภิรัตน์ แก้วมูล

ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารของโรงเรียนที่ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด
ขอบคุณพี่ๆ ทีมหุ่นยนต์ที่มาดูแลน้องๆ
ปีนี้ครูแจ๋วติดภารกิจ เลยไม่ได้มาให้คาถาเด็กๆ