การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี SMART TEEN TO BE NUMBER ONE IDOL

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ในการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี SMART TEEN TO BE NUMBER ONE IDOL
ในงานสักการะพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2563
จัดโดย จังหวัดลำพูน ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน และเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดลำพูน
- รางวัลชนะเลิศ ฝ่ายหญิง นางสาวพิศตะวัน ขัดมะโน (เฟรนซ์) ม.4/3
- รางวัลชนะเลิศ ฝ่ายชาย นายธีรเทพ ชัยพนัส (บิว) ม.4/13
- เข้าร้วมประกวด นางสาวลลิตวดี ก่ำแก้ว (แบม) ม.4/3