ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน กรีฑานักเรียน

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน
กรีฑานักเรียนนักศึกษา เขตการแข่งขันกีฬาที่ 5 ครั้งที่ 42 จ.เชียงใหม่
เหรียญทอง วิ่งข้ามรั้ว100 ม.
น.ส.สุกันยา มาโสด ม.4/12 สถิติ 17.64 วินาที
เหรียญทองแดง วิ่งข้ามรั้ว 100 ม.
น.ส.ปณิชา อุตรสัก ม.4/7 สถิติ 19.80 วินาที
เหรียญทองวิ่งข้ามรั้ว 110 ม.
ด.ช.คณกรณ์ เล่ห์กล ม.3/14 สถิติ 15.93 วินาที ได้ไปแข่งขันต่อในระดับประเทศต่อไป