"เปิดประตูสัญจรตะลอน School Tour"

วันที่ 2 ธันวาคม 2563 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 โดยงาน CHULA Radio Plus ได้จัดกิจกรรม "เปิดประตูสัญจรตะลอน School Tour" เพื่อร่วมวางแผนกลยุทธ์สอบติดพิชิตที่นั่งในรั้วมหาวิทยาลัยให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดลำพูน

ทั้งนี้นายมานัส นพคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน กล่าวต้อนรับนักเรียนที่เข้าร่วมในกิจกรรม และนางนภาพร แสงนิล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 

คลิกดูภาพกิจกรรม