กิจกรรมแนะแนวทาง TCASและติวเสริมวิชา GAT เชื่อมโยง

วันที่ 2 ธันวาคม 2563 กลุ่มงานบริหารวิชาการ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้จัดกิจกรรมแนะแนวทาง TCAS และติวเสริมวิชา GAT เชื่อมโยงให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยครูพี่แมน นายชัยรัตน์ กันบุญมา จากสถาบันติว OnDemand

ทั้งนี้มีนางทิพย์อุบล ศิริบูลย์ รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้ให้โอวาทและพูดคุยกับนักเรียน ณ หอประชุมบุรีรัตน์

คลิกดูภาพกิจกรรม