การประชุมจำทำ(ร่าง)แผนการดำเนินงานของเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มงานบริหารงบประมาณ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้จัดการประชุมจัดทำ (ร่าง) แผนการดำเนินงานของเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา (1ช่วย3) โดยมีโรงเรียนร่วมพัฒนาเข้าร่วมในการประชุมได้แก่ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา

และโรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา ทั้งนี้มีนายศรีวัย โญกาศ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมอาคารจักรคำวิทยาคม