มอบเกียรติบัตรโครงการสามัคคียอดนักอ่าน ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 นายมานัส นพคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนางทิพย์อุบล ศิริบูลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน และงานห้องสมุด

มอบเกียรติบัตรสำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัลนอนหนังสือ “ระดับดีเยี่ยม” และ รางวัลยอดนักอ่าน “ระดับดีเยี่ยม” ตามโครงการสามัคคียอดนักอ่าน ประจำปีการศึกษา 2563 ณ สนามฟุตบอล

คลิกดูภาพกิจกรรม