แสดงความยินดีกับนักเรียน ได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 นายมานัส นพคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนางทิพย์อุบล ศิริบูลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวฉันทนิษฐ์ ไชยวงศ์ผาบ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/11 ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2564 และได้รับใบประกาศเกียรติคุณพร้อมโล่รางวัลจากกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 ครูที่ปรึกษา ครูจันทร์ประภา เตจาคำ และครูศรายุทธ ใจพล ณ สนามฟุตบอล

คลิกดูภาพกิจกรรม