อบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ “3D Modelling in Blender”

ระหว่างวันที่ 24 – 25 กุมภาพันธ์ 2563 งานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ “3D Modelling in Blender”

ตามโครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

คลิกดูภาพกิจกรรม