ค่ายพี่สอนน้อง ครั้งที่ 10

วันที่ 6 และ 7 มีนาคม 2564 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้จัดค่ายพี่สอนน้อง ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2564

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนต่างๆในจังหวัดลำพูน ทั้งนี้มีนายมานัส นพคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/11 ณ อาคารอาทิตยราช โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

คลิกดูภาพกิจกรรม