ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนห้องเรียนพัฒนาอัจฉริยภาพด้านภาษาไทย

วันที่ 8 มีนาคม 2564 นางทิพย์อุบล ศิริบูลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ พัฒนาอัจฉริยภาพด้านภาษาไทย ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันโครงงานด้านทักษะทางภาษาไทย

ในกิจกรรมค่ายเพิ่มพูนประสบการณ์นักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านภาษาไทย ระดับภาคเหนือ ทั้งนี้โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้รับรางวัลดังนี้ รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ โครงงานสื่ออิเล็กทรอนิกส์ภาษามือ จากวรรณคดีเรื่อง รามเกียรติ์ รางวัลเหรียญทองอันดับ 2 โครงงาน อู่ยองจะอี่เน่อเจ้า รางวัลเหรียญทอง อันดับ 3 โครงงานสื่อวีดีทัศน์สอนการพูดให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รางวัลเหรียญทอง อันดับ 4 โครงงานการรวบรวมและจำแนกคำยืม รางวัลเหรียญเงิน โครงงาน สมาสชนสนธิไม๊ ? และรางวัลคเณศวิเศษศิษฐ์ (คะแนนรวมยอดเยี่ยม) ณ สนามฟุตบอล

คลิกดูภาพกิจกรรม