สพม. ลำปาง ลำพูน นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

วันที่ 29 ตุลาคม 2564 นางสาววิไลวรรณ ยะสินธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ลำปาง ลำพูน พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ได้นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

(COVID-19) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยมีนายจรัส คำอ้าย ผู้อำนวยการ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม

คลิกดูภาพกิจกรรม