นักเรียนจักรคำฯ เข้ารับวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2 ม. ปลาย

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะครู ร่วมดูแล และให้กำลังใจแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ในการเข้ารับวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ซึ่งมีนักเรียนโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เข้ารับวัคซีน Pfizer จำนวน 1,442 คน ณ อาคารจักรคำฯ 115 ปี

คลิกดูภาพกิจกรรม