นักเรียนจักรคำฯ เข้ารับวัคซีน Pfizer เข็มที่ 3

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 คณะผู้บริหาร และคณะครู ร่วมดูแลและให้กำลังใจแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ในการเข้ารับวัคซีน Pfizer เข็มที่ 3 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่

ซึ่งมีนักเรียนโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เข้ารับวัคซีน Pfizer จำนวน 210 คน ณ อาคารจักรคำฯ 115 ปี

คลิกดูภาพกิจกรรม