นายสกล ทะแกล้วพันธุ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันคริสมาส ประจำปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา  [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 16-12-2013
          โรงเรียนจักรคำคณาทรจังหวัดลำพูน ฝ่ายวิชาการ งานแนะแนวได้ร่วมจัดงานพิธีเสริมขวัญกำลังใจให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556 ในวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา  [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 16-12-2013
          โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน จัดงานกีฬาสัมพันธ์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.56 ที่ผ่านมา  [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 16-12-2013
          นายชาญเริญ ซื่อชวกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักเรียนมอบเกียรติบัตรให้ห้องเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดการจัดป้ายนิเทศเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.56  [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 13-12-2013
          แจ้งหัวหน้าทีมงานโรงเรียนพระราชทานส่งของบประมาณด่วน  [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 06-12-2013
           นายสุวรรณ กล่าวสุนทร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดการอบรม การปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือขั้นพื้นฐาน โครงการ “100 โรงเรียน 10,000 คน เยาวชนจิตอาสา CPR กู้ชีพ”   [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 06-12-2013
          คณะผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม  [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 06-12-2013
          ผู้อำนวยการสกล ทะแกล้วพันธุ์ นำคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.56  [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 04-12-2013
          GAT,PAT,ม.6,นักเรียน  [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 06-12-2013
          รางวัลชนะเลิศการแข่งขันบทความ The Importance of Molecular Imaging in Medical Circles in the Idea of Young Scientis  [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 02-12-2013
[73/87]      [BACK] | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] | [13] | [14] | [15] | [16] | [17] | [18] | [19] | [20] | [21] | [22] | [23] | [24] | [25] | [26] | [27] | [28] | [29] | [30] | [31] | [32] | [33] | [34] | [35] | [36] | [37] | [38] | [39] | [40] | [41] | [42] | [43] | [44] | [45] | [46] | [47] | [48] | [49] | [50] | [51] | [52] | [53] | [54] | [55] | [56] | [57] | [58] | [59] | [60] | [61] | [62] | [63] | [64] | [65] | [66] | [67] | [68] | [69] | [70] | [71] | [72] | [73] | [74] | [75] | [76] | [77] | [78] | [79] | [80] | [81] | [82] | [83] | [84] | [85] | [86] | [87] | [NEXT]

Username
Password