คณะผู้บริหารโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
 
นายจรัส  คำอ้าย
ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 
 

นางทิพย์อุบล ศิริบูลย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายศรีวัย โญกาศ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายถวิล  ชัยยา

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวฐานิตา นพฤทธิ์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายกฤษดา  วงศ์หล้า
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสุริยา นิ่มตระกูล

รองผู้อำนวยการโรงเรียน