CKK Online


CKK Information


QR-CODE

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้2
เมื่อวานนี้3
สัปดาห์นี้16
เดือนนี้5734
ทั้งหมด795599

 

กลุ่มบริหารบุคคล 
 
นายนิคม  โท๊ะลงธง      

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
 

นางรัตนา  ซุกซอน
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคล
 
ว่าที่ร้อยตรีกิตติชัย  ตั้งตรง
 
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคล

นางจารุวรรณ ชมเดช
หัวหน้างานปฎิคม

นางชญานิศ  เขื่อนควบ     
หัวหน้างานสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

นางสาวจารุนีย์  ใจแจ่ม
หัวหน้างานวิจัยพัฒนาครูและองค์กร 

นางประกายคำ     พรมณะ
หัวหน้างานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา


 นางปาจารีย์  ปัญโญใหญ่   
หัวหน้างานธุรการสารบรรณโรงเรียน 


นางพัชราภรณ์  ธนาไพศาลสิทธิ์
หัวหน้างานบุคลากรต่างชาติ


นางสาวอัมพวัน  ภัทรลิขิต
หัวหน้างานวิจัยพัฒนาครูและองค์กร

นางสาวสมัชญา  ด้วงรัตน์
หัวหน้างานสำนักงานกลุ่มงานบริหารบุคคล

นางสาวตรียามาส  อนุชัย
หัวหน้างานเครื่องราชอิสริยาภรณ์/ต่อใบประกอบวิชาชีพ

นางสาวธันยาภัทร์  สวัสดิ์ธนัทเมธ
หัวหน้างงานอัตรากำลัง/หัวหน้างานปฏิบัติราชการ
 
 

 นายธนกฤต  บุญทาจันทร์
หัวหน้างานเวรวันหยุดราชการ เวรกลางคืนและยามรักษาการณ์
  
นายพีรดนย์  พีระพัฒนสกุล
หัวหน้างานปฏิบัติราชการ


นางสาวอิสริยาภรณ์ สุวรรณ์
หัวหน้างานสารสนเทศการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาและส่งเสริมประสิทธิภาพครูด้านชุมขนการรู้วิชาชีพ(PLC)

นางสาวกฤติยาภรณ์  สิทธิตัน
หัวหน้างานกำหนดชั่วโมงปฏิบัติงานและหัวหน้างานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม